Voit hakea aineen nimikkeellä tai UN-numerolla

UN: 3090

LITIUMMETALLI-AKUT (mukaan lukien litiumseos-akut)

Luokka
(3a)
Luokitus­koodi
(3b)
Pak­kaus­ryhmä
(4)
Lipuk­keet
(5)
Erityis­mää­räy­kset
(6)
Rajoi­tetut määrät
(7a)
Poik­keus­määrät
(7b)
Pakkaukset UN-säiliöt ja irtotavarakontit VAK/ADR-säiliöt Ajo­neuvo säiliö­kulje­tuksissa
(14)
Kuljetus­kategoria (Tunneli­rajoitus­koodi)
(15)
Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset Vaa­ran tun­nus­nro
(20)
Pakkaus­tavat
(8)
Erityis­pakkaus­määr.
(9a)
Yhteen­pakkaa­mismäär.
(9b)
Soveltamis­ehdot
(10)
Erityis­mää­­räykset
(11)
Säiliö­koodit
(12)
Erityis­määräykset
(13)
Kollit
(16)
Irto­tavara
(17)
Kuorm., purk ja käsittely
(18)
Kuljetus­tapahtuma
(19)
9
M4
9A
188
230
310
376
377
387
636
0
E0
P903
P908
P909
P910
P911
LP903
LP904
LP905
LP906
2
(E)